Inženýring

Realizaci projektů, které navrhujeme, Vám dokážeme odborně a organizačně zajistit. Můžeme Vás zastupovat v jednáních se stavebními úřady, zajistit technický a  autorský dozor v průběhu stavby, resp. Vám stavbu ve spolupráci se stavební společností Fireclay, spol. s.r.o. a dalšími partnery na technologické dodávky dodáme na klíč.

Hlavní výhodou zastupování Vás jako investora naší společností jsou naše dlouhodobé zkušenosti s rozsáhlými projekty a koordinací mnohoprofesních zakázek. Důležitá je i garance realizace staveb plně dle navrženého projektu.

Nabízíme Vám:

 • Projednání stavby v územním řízení, zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání stavby ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení
 • Příprava realizace staveb
 • Organizace výběrových řízení
 • Koordinace realizace staveb včetně technologických dodávek
 • Kontrola časového harmonogramu a finančního čerpání rozpočtů
 • Technický dozor investora
 • Zajištění informační povinnosti
 • Přejímka staveb a zajištění kolaudace
 • Dodávka stavby na klíč

Reference

Zakázka Investor Realizace
Úprava příjmu odpadů spalovny nebezpečných odpadů
(projekt + územní a stavební řízení)
AVE Kralupy, s.r.o. 05/2011 – 09/2012
Čistírna odpadních vod pro objekt soc. zařízení a kanceláří
(projekt + inženýrská činnost)
Jeremias CZ, s.r.o. 02 – 05/2012
Čistírna odpadních vod pro objekt SČP Barbora
(projekt + inženýrská činnost)
Svaz českých potápěčů 01 – 05/2012
Objekt - Harmonie Most
(projekt + stavební řízení)
Terri, s.r.o. 01 – 03/2011
Rozšíření linky STK 35.16 Ústí n/L
(projekt + územní a stavební řízení)
Terri, s.r.o. 12/2010 – 05/2011
Aktuality
[01. 04. 2012]

Nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, kanalizačních šachet a nádrží

Pořídili jsme nový měřící vůz, který umožňuje ověřit stav potrubí, předcházet poruchám a naplánovat optimální údržbu.

[27. 05. 2010]

Certifikace kvality

Naše postupy jsou certifikovány dle ČSN ISO 9001:2009

Proč s námi
 • Profesionalita
 • Zkušenosti
 • Úspora realizačních nákladů
Kontaktujte nás