Projekční činnost

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení.

Naší předností jsou dlouhodobé zkušenosti s praktickou realizací navržených projektů, díky kterým jsme schopni optimalizovat návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit tak čas stavby, minimalizovat případné problémy a uspořit významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady.

Nabízíme Vám:

 • Vypracování architektonické, urbanistické a provozní studie
 • Ekonomický návrh stavby
 • Spolupráce při návrhu technologie
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Zpracování projektu pro realizaci stavby
 • Výkon funkce generálního projektanta
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Autorský dozor projektanta 
 • Odborné konzultace

Reference

Zakázka Investor Realizace
Generální oprava 2 kusů kotlů, Rumunsko EKOL s.r.o., Kolín 02 – 04/2012
Čistírna odpadních vod pro objekt soc. zařízení a kanceláří
(projekt + inženýrská činnost)
Jeremias CZ, s.r.o. 02 – 05/2012
Čistírna odpadních vod pro objekt SČP Barbora
(projekt + inženýrská činnost)
Svaz českých potápěčů 01 – 05/2012
Stáčení pentanu do autocisteren na bloku 37 Synthos a.s. 01 – 02/2012
Instalace plničky pro stabilizovaný prášek HDPE
(projekt a realizace)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 01 – 05/2012
Centralizace laboratoří
(projekt a realizace stavební a ZTI části,
subdodávka pro INELSEV s.r.o.)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 10/2011– 06/2012
Zlepšení pracovního prostředí v koagulační hala, SO 214 Synthos a.s. 06 – 07/2011
Rekonstrukce ocelového venkovního schodiště granulační věže UNIPETROL RPA, s.r.o. 05 – 10/2011
Úprava příjmu odpadů spalovny nebezpečných odpadů
(projekt + územní a stavební řízení)
AVE Kralupy, s.r.o. 05/2011 – 09/2012
Úprava lapačů písku VVH
(projekt a realizace, subdodávka pro INELSEV s.r.o.)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 04 – 08/2011
Likvidace kalových vod z vodárny PCH na MČOV UNIPETROL RPA, s.r.o. 03 – 08/2011
ČOV pro VS SČP Barbora Český svaz potápěčů 01 – 04/2011
Objekt - Harmonie Most
(projekt + stavební řízení )
Terri, s.r.o. 01 – 03/2011
Rozšíření linky STK 35.16 Ústí n/L
(projekt + územní a stavební řízení)
Terri, s.r.o. 12/2010 – 05/2011
Průzkum a statické posouzení železobetonové konstrukce
haly H1 SO 214
Synthos a.s. 09 – 12/2010
Plnění popílku do autocisteren T 700
(projekt a realizace)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 07 – 12/2010
Zabezpečení staveb na T 700
(projekt a realizace)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 10/2009 – 05/2010
Realizace havarijní jímky v olejoskladu
(subdodávka pro FIRECLAY)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 09/2009 – 02/2010
Vybudování skladu chemikálií T200 UNIPETROL RPA, s.r.o. 09 – 11/2009
Polybutadiene – trafostanice
(subdodávka pro FIRECLAY)
Synthos a.s. 8 – 10/2009
Aktuality
[01. 04. 2012]

Nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, kanalizačních šachet a nádrží

Pořídili jsme nový měřící vůz, který umožňuje ověřit stav potrubí, předcházet poruchám a naplánovat optimální údržbu.

[27. 05. 2010]

Certifikace kvality

Naše postupy jsou certifikovány dle ČSN ISO 9001:2009

Proč s námi
 • Profesionalita
 • Zkušenosti
 • Úspora realizačních nákladů
Kontaktujte nás