Realizace

Jsme schopni zajistit také samotnou realizaci díla - jak dílčích částí, tak i komplexních projektů průmyslových/občanských/inženýrských staveb včetně zajištění technologických dodávek.

Součástí našich dodávek jsou mimo jiné také zemní práce, vybudování inženýrských sítí a komunikací, případné technické dodávky po vlastní stavební práce.

Nabízíme Vám:

  • Zemní práce, zakládání stavby
  • Realizace stavby
  • Technologické dodávky (elektro, strojní, vzduchotechnika, …)
  • Měření a regulace
  • Komplexní údržba budov a zařízení

Reference

Zakázka Investor Realizace
Modernizace výroby PE/PC 01 Skladování PE UNIPETROL - SO20, SO30 Strabag a.s. 12/2016 - trvá
Snížení emisí K1-K6 Mělník Metrostav a.s. 08/2017 - trvá
Sanace střešního pláště č.p. 820 Litvínov Fireclay s.r.o. 10 - 12/2017
Základy kabelového mostu - Unipetrol Metrostav a.s. 03 - 05/2017
Oprava kanalizace na ulici B/2 UNIPETROL RPA, s.r.o. 12/2016 - 1/2017
Rekonstrukce prostoru chladírny a krájení na sanitaci a soc. zařízení, provoz Most Kostelecké Uzeniny a.s. 10 - 12/2016
Oprava fasády a střechy obj. č. 0157 a 0158B LOVOCHEMIE, a.s. 04 - 07/2016
Stavební úpravy v objektu 3301 LOVOCHEMIE, a.s. 11/2015 - 04/2016
Oprava budovy ŽST Machnín GEMA MB 07 - 11/2016
Základ pod soustruh kolejových náprav OHL ŽS a.s. 07 - 11/2016
ČOV Mariánské Radčice Metall Quatro 09/2016 - 03/2017
Rekonstrukce ÚAN Florenc OHL ŽS a.s. 09 - 11/2016
Statické zajištění podlahy obj 1133 UNIPETROL RPA, s.r.o. 09 - 11/2016
Rekonstrukce parovodu a chladícího okruhu T700 UNIPETROL RPA, s.r.o. 11/2015 - 04/2016
Stáčení reagentu Chvaletice KP RIA, a.s. 09/2015 - 04/2016
Oprava fasád pěti administrativních budov LOVOCHEMIE, a.s. 09 - 12/2015
Oprava potrubí oteplené vody LOVOCHEMIE, a.s. 06 - 07/2015
Sběrný dvůr Jesenice GEMA MB s.r.o. 04 - 07/2015
Retenční nádrž Roudnice nad Labem Město Roudnice n/L 03 - 04/2015
Ekologizace energ. zdroje Lovochemie, DSO 03.12 Strojovna - Horní stavba 01, 02, 03 KP RIA, a.s. 08 - 11/2015
PD - Úložiště písemností Lovochemie Stavby Jožák s.r.o. 01 - 05/2015
PD - Rekonstrukce obj. 157 vč. dispečinku LOVOCHEMIE, a.s. 03 - 05/2015
Ekologizace energ, zdroje Lovochemie - Strojovna- základ TG, spodní stavba DSO 03.13,DSO 03.11 KP RIA, a.s. 05 - 08/2015
Ekologizace energ, zdroje Lovochemie - I. etapa DSO 03.14,DSO 06.11, DSO 07.11, DSO 15.11 KP RIA, a.s. 05 - 10/2015
Oprava fasády hl. výrobního bloku - Lovochemie Centroprojekt Group a.s 07 - 05/2015
Ekologizace zdroje teplárna Chomuotv ACTHERM service a.s. 08 - 10/2015
Odkanalizování Obce Jiříkov EUROVIA CE, a.s 11/2014 - 04/2016
Ekologizace energ. zdroje Lovochemie, DSO 03.12 Strojovna - Horní stavba 04 KP RIA, a.s. 11/2014 - 02/2015
Opláštění budovy drtírny LV LOVOCHEMIE, a.s. 05 - 06/2014
Zateplení admin. budovy - Lovochemie Centroprojekt Group a.s. 06 - 12/2014

Úpravy 4.NP admin. budovy - Lovochemie

Centroprojekt Group a.s. 04 - 11/2014
Přeložka kanalizace (stoka A) OÚ Ploskovice 04/2014
Přípojka splaškové kanalizace ul. Žatecká Město Most 03 -04/2013
Rekonstrukce kanceláří a šaten I. a II. etapa ČKD Praha DIZ 10 - 11/2013
Základy pro pískové Filtry H&D Engeneering 08 - 10/2013
Bezpečnostní sprchy LOVOCHEMIE, a.s. 10 - 12/2013
Bezvýkopová sanace kanalizace B Synthesia a.s. 07 – 08/2012
Likvidace kalových vod z vodárny PCH na MČOV
(subdodávka pro FIRECLAY s.r.o.)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 03 – 08/2012
Opláštění budovy výrobny LV
(subdodávka pro FIRECLAY s.r.o.)
LOVOCHEMIE, a.s. 03 – 08/2012
Zlepšení pracovního prostředí v koagulační hala,
SO 214, opláštění místnosti pneudopravy
Synthos a.s. 12/2011 – 02/2012
Instalace plničky pro stabilizovaný prášek HDPE UNIPETROL RPA, s.r.o. 01 – 05/2012
Centralizace laboratoří
(projekt a realizace stavební a ZTI části,
subdodávka pro INELSEV s.r.o.)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 10/2011– 06/2012
Úprava flérového systému NRL
(subdodávka pro INTECHA s.r.o.)
Česká Rafinérská, a.s. 07 – 12/2011
Úprava lapačů písku VVH
(subdodávka pro INELSEV s.r.o.)
UNIPETROL RPA, s.r.o. 04 – 08/2011
Plnění popílku do autocisteren T 700 UNIPETROL RPA, s.r.o. 07 – 12/2010
Zabezpečení staveb na T 700 UNIPETROL RPA, s.r.o. 10/2009 – 05/2010

Realizace havarijní jímky v olejoskladu na stavbě 1133
(subdodávka pro FIRECLAY)

UNIPETROL RPA, s.r.o. 09/2009 – 02/2010

Aktuality
[01. 04. 2012]

Nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, kanalizačních šachet a nádrží

Pořídili jsme nový měřící vůz, který umožňuje ověřit stav potrubí, předcházet poruchám a naplánovat optimální údržbu.

[27. 05. 2010]

Certifikace kvality

Naše postupy jsou certifikovány dle ČSN ISO 9001:2009

Proč s námi
  • Profesionalita
  • Zkušenosti
  • Úspora realizačních nákladů
Kontaktujte nás