Videoinspekce a těsnostní zkoušky

Provádíme nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů od DN 100 do DN 1200, kanalizačních šachet a nádrží.

Kamerový - měřicí vůz, který pro tuto činnost využíváme, je vybaven kamerovým systémem IBAK Sewer (včetně záznamového a vyhodnocovacího zařízení) a zařízením pro provádění těsnicích zkoušek (vzduchem i vodou).

Zkoušky těsnosti provádíme pro potrubí odpadních vod s volnou hladinou, kanály, připojení potrubí dle DIN EN 1610, DIN 1986-30, DWA M143/6, DWA A139, ÖNORM B2503, SIA190/VSA odlučovače, KKA, sběrače a šachty dle DIN EN 1610, DIN 1999-100, DIN 1999-101, DIN EN 858, DWA M143-6, DIN 4040-100, DIN 4261-1, DIN EN 12566-1, SIA190/VSA, tlakové potrubí pro pitnou vodu / odpadní vodu dle DIN EN 805 a DIN 4279.

Nabízíme Vám:

Aktuality
[01. 04. 2012]

Nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, kanalizačních šachet a nádrží

Pořídili jsme nový měřící vůz, který umožňuje ověřit stav potrubí, předcházet poruchám a naplánovat optimální údržbu.

[27. 05. 2010]

Certifikace kvality

Naše postupy jsou certifikovány dle ČSN ISO 9001:2009

Proč s námi
  • Profesionalita
  • Zkušenosti
  • Úspora realizačních nákladů
Kontaktujte nás