Založení společnosti INGREA spol. s r.o.

01.10.2009

K tomuto datu vznikla společnost INGREA spol. s r.o. Majiteli a jednateli společnosti jsou Ing. Zdeněk Kadlec a Ing. Ladislav Hakala.

Tým tvoří zkušení pracovníci dlouhodobě se zaměřující na projekční činnost, dodavatelský a projekční inženýring. Vedením společnosti je pověřen Ing. Daniel Dietrich.

Cílem vyčlenění odborného týmu ze stavební společnosti FIRECLAY, spol. s r.o. je nabídnout odborné znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti širšímu okruhu zákazníků.

Aktuality
[01. 04. 2012]

Nedestruktivní zkoušky těsnosti potrubních rozvodů, kanalizačních šachet a nádrží

Pořídili jsme nový měřící vůz, který umožňuje ověřit stav potrubí, předcházet poruchám a naplánovat optimální údržbu.

[27. 05. 2010]

Certifikace kvality

Naše postupy jsou certifikovány dle ČSN ISO 9001:2009

Proč s námi
  • Profesionalita
  • Zkušenosti
  • Úspora realizačních nákladů
Kontaktujte nás